forskning

Mind Opt. strävar efter att ligga i framkant gällande nya forskningsrön och bidra med ny kunskap i fältet. Vi arbetar för närvarande på en klinisk forskningsmodell som vi önskar implementera i kliniken efter den godkänts av etiska rådet och Göteborgs Universitet.

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Digitala läromedel