ekonomi

Vi arbetar utifrån modellen 50/25/25. Det innebär att 50% av den totala kostnaden betalas i samband med signering av vårdkontraktet. 25% betalas efter halva vårdperioden och sista delbetalningen görs vid sista besöket.

För enstaka besök avsätts 60 min. Förbetalning gäller.
Tar mötet mer tid än 60 min debiteras tid löpande i 15 min intervall. >60 min <75 min debiteras 75 min, >75 min <90 min debiteras 90 min osv. Den överskjutande delen faktureras i efterhand.
All administration görs under besöket såsom journalföring, intyg och recept.

All kommunikation inklusive elektronisk kommunikation som leder till en vårdåtgärd (recept/intygskomplettering etc) debiteras med ett minimibelopp om 15 min av aktuell vårdgivares timarvode och därefter löpande i 15 minintervall som ovan. Tidsåtgång specificeras på fakturan.

Depositionen betalas aldrig tillbaka. Om behandlingen avbryts i förtid görs en sammanställning av de insatser som konsumerats till vilket läggs en avtalsavbrottskostnad om 5000 sek.

Vi samverkar med flera olika finansieringsbolag utan bindning. Vid intresse förmedlas kontakt till det bolag som erbjuder lägst finansieringskostnader baserat på individens förutsättningar.

För ekonomiska spörsmål kontakta ekonomi@mindopt.se.