Aktuell information

Mind Opt. har sedan 2014 varit underleverantör av psykiatriska vårdtjänster för Länsföräkringar. Länsförsäkringar har nyligen valt en annan leverantör av psykiatriska vårdtjänster. I övergångsfasen från Mind Opt. till den nya leverantören beslutades att aktuella patienter från Länsförsäkringar kunde gå kvar hos Mind Opt. tills de var färdigbehandlade, förutsatt att patienterna önskade det. Vid ett telefonmöte… Fortsätt läsa Aktuell information