Aktuell information

Mind Opt. har sedan 2014 varit underleverantör av psykiatriska vårdtjänster för Länsföräkringar.

Länsförsäkringar har nyligen valt en annan leverantör av psykiatriska vårdtjänster. I övergångsfasen från Mind Opt. till den nya leverantören beslutades att aktuella patienter från Länsförsäkringar kunde gå kvar hos Mind Opt. tills de var färdigbehandlade, förutsatt att patienterna önskade det.

Vid ett telefonmöte 2020-11-23 informerade Länsförsäkringar att de inte längre skulle betala några vårdinsatser efter 2020-12-07 trots att uppsägningstiden enligt avtal är 3 månader.
En text sammanställdes direkt efter samtalet i vilken Länsföräkringar informerades att två veckor är orimligt kort tid för att avsluta alt medicinskt säkert överföra den stora mängd patienter Mind Opt. har från Länsförsäkringar. Trots det skickades ett brev ut där det står att Mind Opt. skulle ta emot patienter fram till 2020-12-07 vilket inte är enligt överenskommelse utan Länsföräkringars beslut som Mind Opt. bestridit.

Det abrupta avslutet har förståeligt skapat stor osäkerhet, upprördhet och ilska. Mind Opt. har inget mandat att revidera beslutet.

Mind Opt. har sedan Länsförsäkringars beslut fått ett extremt stort antal förfrågningar om journalkopior. Vi gör allt som står i vår makt för att leverera. Då det är känslig sekretessbelagd information måste förmedlingen vara säker. Hellre rätt och säkert än osäkert och snabbt är Mind Opt.’s förhållningssätt. Vi kommer använda oss av tjänsen GetAccept.

Så fort journalen är färdigt sammanställd läggs den upp till GetAccept. Som patient får man då ett mail med en länk som leder till en sida där man får identifiera sig med BankID. Efter den säkra identifieringsprocessen godkänts leds man till en sida för nedladdning av journalkopian.

Tänk på att kryptera journalkopian och lagra den på en säker plats.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.